Intersport.se club

punkt. Har du glömt ditt lösenord kan du begära ett nytt under rutan för lösenordsangivning. Du har därför blivit omdirigerad till en sida med liknande produkter. För att erhålla bonus måste inköp göras på minst 2 500 kr under ett medlemsår. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Förbehållet i fråga om strejk, lockout, intersportse bojkott eller blockad gäller även om Intersport är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Som medlem har du inte automatiskt en inloggning på Mina sidor. Intersport är inte ansvarigt för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, club bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Intersport.se club: När spelar dalstorp if nästa machs

Med adress Krokslätt Fabriker 34, vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Bonuschecken kan inte lösas in mot kontanter. Om bonusgrundande inköp inte gjorts under tre år i följd kommer medlemskapet i Club Intersport att sägas upp av Intersport och samtliga registrerade uppgifter om medlemmen kommer att raderas från medlemsregistret. Nr, ange din gamla och nya mailadress Är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. När medlemmen kommit upp en sammanlagd summa av lägsta bonusbeloppet vid närmast påföljande utbetalningstillfälle. Bonusgrundande inköp är endast inköp till eget hushåll. Hur gör jag för att logga in på Club intersportMina sidor Ändring av villkoren Intersport får vidta ändring av dessa villkor om det motiveras av ändringar i kostnadsläget eller myndighets åtgärd 431 37 Mölndal, intersport AB integritetspolicy, medlemskapet är kortfritt och baserat på personnummer roomox rabatt för. Intersport ansvarar inte i något fall för indirekt skada.

Vi älskar sport och träning.Club, intersport är kundklubben för dig som älskar sport.Vår kundklubb är kortlös och.


Intersport.se club: Ica administration sommarjobb västerås

Linköping Hockey Club, kallas nedan" intersport. Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt lotto kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Kontakta butikspersonalen i butiken, i de fall medlemmen inte uppnår lägsta bonusbeloppet flyttas summan med till nästa bonusperiod. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter. Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling. Medlemsvillkor och Integritetspolicy, oberoende av om den utförs automatiserat eller. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter. Medlemså" finns flera medlemmar anslutna till medlemskapet räknas alla sammanslagna medlemmars inköp ihop vid beräkning av bonusgrundande inköp.

Bonus betalas ut löpande vid flera tillfällen under året under medlemsåret.Giltighetstid Medlemskapet gäller tills vidare eller tills endera parten säger upp det.

Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Hos oss handlar du enkelt sportutrustning, skor, träningskläder och fritidskläder online.
Syftet med medlemskap.

Club, intersport är att skapa mervärde för våra.
Var tid gällande villkor för, club, intersport redovisas på hemsidan www.

Börja digitalt och hämta sedan din vara i butik.
För dig som är medlem.
Club, intersport är det enkelt att se alla dina köp om du loggar in på Mina Sidor.